Presentaties, workshops, persontvangsten, vergaderingen, tv opnames, film shoots, sollicitaties, trainingen, castings, cursussen...

Alles kan, mits het past binnen de wet en 200 vierkante meter. Een geschakelde ruimte of drie kleinere. Denk aan een grote groep staand, zittend of dinerend, maar ook voor 6 vrienden, klanten of collega’s trekken we alles uit de kast.

Jij organiseert.


EVENT SPACE

Presentations, workshops, press conferences, meetings, TV recordings, film shoots, interviews, training sessions, castings, courses.

Everything is possible, provided it’s within the law and 200 m2. A linked open space or three smaller spaces. Whether it’s a large group standing, sitting or eating, or just six friends, clients or colleagues. We do everything to meet your needs.

 You do the organising.